Annons

Annons

Annons

Nya motorvägen

Högre bro över E18 skulle gynna turismen på Strömsholms kanal

Region Västmanland har långt framskridna tankar på att se till att bron över Kolbäcksån höjs med 1,5 meter den dag E18 mellan Västjädra och Köping byggs om till motorväg.

Regionstyrelsen ska fatta beslut om delfinansiering av en motorvägsbro på sitt sammanträde på onsdag.

E18-bron över Kolbäcksån/Strömholms kanal i Hallstahammars kommun som i dag har en segelfri höjd på 2,5 meter. Region Västmanland diskuterar att satsa pengar för att höja bron till fyra meter.

Bild: Mikael Johansson

Trafikverket är just nu i full färd med att ta fram en detaljerad vägplan för hur en motorvägsuppgradering av den sista 1+2-vägsträckan mellan Köping och Västerås ska gå till.

Annons

Annons

När vägplanen är klar återstår bara ett steg: finansieringen.

I dagsläget finns en utbyggnad av E18 Västjädra–Köping till motorväg inte med i den Nationella planen för transportinfrastruktur 2014–2025, där pengarna fördelas mellan olika projekt.

Beslutet om nästa nationella vägplan för perioden 2018–2029 ska fattas nästa år – och då hoppas både politiker, näringslivet och pendlare i Västmanland att regeringen ska avsätta de pengar som behövs för att E18 ska bli komplett som motorväg i länet.

En motorväg mellan Eskilstuna-avfarten vid Västjädra och Köping beräknas kosta mellan 652 och 937 miljoner kronor, med 820 miljoner kronor som ett riktmärke.

I den vägplan som Trafikverket nu arbetar med skissas det på två vägbroar med 2,5 meters höjd över Kolbäcksån (samma höjd som dagens bro).

"Intressenter i båtturismen på Kolbäcksån och Strömsholms kanal har emellertid framfört önskemål om 4,0 m segelfri höjd för att möjliggöra trafik med högre båtar till nytta för båtlivet, besöksnäringen och den regionala utvecklingen. Strömsholms kanal är ett riksintresse, har status som ett byggnadsminne och förvaltas av Strömsholms Kanalbolag", skriver regionstyrelsen i beslutsunderlaget inför onsdagens möte, då politikerna ska bestämma om de vill satsa pengar på att ge Trafikverket i uppdrag att bygga broarna högre.

Annons

Kostnaden för regionen skulle bli mellan 45 och 75 miljoner kronor, med ett riktmärke på 51 miljoner kronor, om E18-broarna blir 4 meter i stället för 2,5 meter.


Anders Edström

021-19 92 25
anders.edstrom@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan