Annons

Annons

Annons

Annons

Köping

Fiskare kritiska mot muddring

Galten är en grund fjärd och det är inte bra att lägga muddermassor där, menar yrkesfiskarna.

Värnar sitt fiskevatten. Yrkesfiskaren Roland Karlsson fiskar ål, gös, gädda och abborre i farleden mellan Stora Aspholmen, Ötorpet och Gliparna där både muddring och sprängning ska utföras.

Annons

Delar av hamninloppet, från Runnskär in till hamnen, ska muddras och breddas för att kunna ta emot större fartyg.

När slussen i Södertälje har byggt ut och muddringen är genomförd kan betydligt större båtar, upp till 160 meter långa, 23 meter breda och med ett djupgående på sju meter, trafikera farleden i Mälaren.

Syftet är att både öka tillgängligheten och sjösäkerheten, enligt Tage Hansson, projektledare i Köpings kommun.

– I dag är det ganska liten marginal mellan båtarna och botten. Nu ökar man både bredden och djupet på rännan och då blir det mindre risk för olyckor.

– Och Sjöfartsverket kommer att ta bort en hel del skarpa kurvor i farleden. Den tredje åtgärden är att förstärka skyddsanordningar på broar för att minska påkörningsrisken, säger han.

Annons

I hamninloppet i Köping ska en rad åtgärder genomföras.

Annons

Förra året beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anslå drygt tre miljoner för att göra en miljöteknisk konsekvensbeskrivning och en kalkyl för projektet.

Det handlar om 220 000 kubikmeter som behöver schaktas bort, enligt Tage Hansson.

– Vi har tagit prover på sedimenten och hittat föroreningar, säger han.

De förorenade massorna måste tas upp på land och behandlas. Om det visar sig att en stor del är förorenat kan muddringen bli en dyr affär.

– Det är svårt att spekulera kring kostnaden för Köpings kommun. Att flytta massorna till ett djuphål i Mälaren är det billigaste alternativet.

– Men de förorenade massorna måste tas upp och behandlas och det är betydligt dyrare. Hur stor del som är förorenad får vi veta i augusti, säger Tage Hansson.

Till hösten kommer också en analys av strändernas hållfasthet att genomföras.

– Vi kommer att undersöka stabiliteten på marken så att det inte blir ras när man muddrar, säger Tage Hansson.

Det är Sjöfartsverket som är huvudman för hela projektet som förutom Köpings kommun även berör Västerås stad. Tanken är att alla tre ska lämna in ansökningar till Mark- och miljödomstolen vid årsskiftet.

– Sedan kommer säkert det här tillståndet ta ett år att få, säger Tage Hansson.

Den 20 augusti bjuder Köpings kommun in till ett samråds- och informationsmöte för att hämta in synpunkter från berörda. Gustaf Welin, en av fyra yrkesfiskare vid Galten, kommer att vara på plats.

Annons

– Vi från fiskets sida vill inte att man lägger tillbaka muddermassorna i sjön. Vi vill att man tar upp dem i stället. Galten är en grund fjärd och det är inte bra att lägga muddermassor där. Ett alternativ som vi framfört är att lägga dem vid Kvicksundsbron.

Annons

– Det är så djupt därnere, så det påverkar inte lika mycket. Men än så länge har vi inte fått några garantier om att de kommer att lägga alla muddermassor där, säger han.

Konsekvenserna för miljön kan bli allvarliga, enligt Gustaf Welin.

– Det är inte bra att lägga tillbaka muddermassor. Det kan påverka lekområden och fiskvandringar plus att man är orolig att man ska frigöra gifter från industrier. Det kan man vara orolig för i alla fall.

–Jag minns senaste muddringen 1994, då var det en massa flaskor och skräp och djävulskap som flöt omkring när dom stjälpte i muddermassorna, säger han.

Gustaf Welin framhåller att Mälaren är klassad som riksintresse ur fiskesynpunkt.

– Fisken som finns nu har otroligt låga värden på alla tungmetaller. Det är bra kvalitet på den, säger han.

Framtida trafik med större fartyg är dessutom negativt för det rörliga friluftslivet och även fisket vintertid, menar Gustaf Welin.

– Större båtar gör större rännor, förklarar han.

Gustaf Welin är också tveksam till själva syftet med projektet.

– Det här gör man bara för att man tror det ska bli en massa gruvbrytning i Bergslagen. Men det är bara fantasier. Och det tar ju slut efter ett tag. Dessutom måste man göra om muddringen, det slammar ju igen.

Annons

Kollegan Roland Karlsson anser också att muddermassorna bör tas upp.

– Om massorna ligger kvar kan det få långsiktiga konsekvenser för miljön. Vi får inte glömma att Mälaren är vattentäkt för många människor, säger han.

Enligt Tage Hansson på Köpings kommun är det inte aktuellt att ta upp alla muddermassor.

– Möjligheten finns, men det kommer aldrig att hända. Vi kommer bara att ta upp den förorenade delen, säger han.


MAGNUS GUSTAFSON

Annons

Annons

Till toppen av sidan