Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kännbara besparingar

Annons

Hälso- och sjukvården har under den senaste tiden diskuterats i KAK-området. Det har varit flera inlägg på Dialog i Bbl/AT. Vi vill gärna ge vår syn, klara ut en del frågetecken och berätta om landstingets förutsättningar.

Låt oss först slå fast att det är landstingets uppgift att kunna erbjuda trygghet för dem vi är till för – västmanlänningarna. För oss innebär trygghet inom hälso- och sjukvård kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i vården, inte primärt var den bedrivs (det vill säga i vilken byggnad, i vilken stad).

Utvecklingen går mot stärkt valfrihet med vård över gränser – inom landet och över landsgränser. Vi tycker det är viktigt att tänka både lokalt och regionalt.

Länsgränser kommer att suddas ut när det gäller exempelvis specialistvård. När det gäller den nära vården (bassjukvården) ska den säkras och även framöver kunna erbjudas lokalt.

Vi vill också säkra tillgången till vård av god kvalitet långsiktigt. Utvecklingen av nya behandlingsmetoder och läkemedel är positiv för patienterna, men samtidigt kostsam. Vår utmaning är att möta ett ökat vårdbehov och ökade kostnader för läkemedel och teknik utifrån givna budgetramar i form av landstingsskatt, patientavgifter och statsbidrag.

Grunden för att kunna erbjuda god vård även på lång sikt är att ha en hållbar ekonomi och det förutsätter en budget i balans.

Landstinget befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, då kostnaderna för framför allt sjukhusvård har varit för höga under flera år. Västmanlands sjukhus redovisade ett underskott i verksamheten på 182 miljoner 2011.

Ledningen för sjukhusen har uppdraget att presentera konkreta förslag på kostnadssänkningar. Omfattningen av underskotten är så stora att det kommer att krävas kännbara åtgärder för att komma tillrätta med underskotten.

Under den senaste tiden har frågan om akutmottagningen och den internmedicinska akutverksamhetens vara eller inte vara i Köping varit ett ämne som diskuterats bland medarbetare på sjukhuset i Köping, i lokala intresseföreningar, bland kommunpolitiker och i media.

För att motverka ryktesspridning i frågan har sjukhusledningen, tillsammans med landstingets tjänstemanna- och politiska ledning, gjort en ”snabbinsats” och tittat särskilt på denna verksamhet. Vår bedömning är att det internmedicinska akutuppdraget i Köping ska kvarstå.

Däremot måste verksamheten i Köping granskas precis som all annan verksamhet inom specialistvården i Västmanland. Verksamheten i Köping har, liksom andra verksamheter, stora problem med underskott och därför måste åtgärder vidtas där såväl som i övriga verksamheter. Alla måste jobba solidariskt med att nå en övergripande balans i budgeten och här går ingen verksamhet fri.

Vi tittar samtidigt på möjligheterna att utveckla verksamheten i Köping. Vi vill utveckla vårdformerna bland annat för äldrevård, dagvård och avancerad hemsjukvård. Det passar väl in i sjukhusets profil, då man exempelvis är duktiga på rehabilitering efter stroke och på vård av de mest sjuka äldre.

Köping (och KAK) har en ökad åldrande befolkning vilket talar för denna inriktning på sjukhuset. Förutom att kvaliteten på vården av äldre är hög kan det också finnas en trygghet i att ett mindre sjukhus inte uppfattas lika anonymt som ett stort. Det underlättar också för besökare till patienter att hälsa på, utan långa avstånd.

Att ge rätt vård av rätt kvalitet vid rätt tillfälle är inte bara ett ansvar för landstinget. Kommunerna i KAK-området måste också ta sitt ansvar i omvårdnaden. Landsting och kommuner, måste samverka för att bedriva en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet utifrån patientens behov.

Landstingsstyrelsens ordförande

Landstinget Västmanland

Denise Norström, S

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons