Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget misstroende

Annons

Det är glädjande att se att personer, som de två som skrivit insändare i Bbl/AT (3/4 respektive 5/4), säger ifrån när man uppfattar det som att personer med funktionsnedsättningar blivit misskrediterade. Att insändarna i huvudsak grundas på ett missförstånd ska dock inte på något sätt läggas insändarskribenterna till last.

Jag har ägnat större delen av mitt yrkesverksamma liv åt att försöka utveckla och främja det stöd som samhället ger till personer med funktionsnedsättningar. Det är därför jag med stor förvåning och bestörtning konstaterar att jag till följd av hur en journalist i Bbl/AT (2/4) formulerat sig, i en intervju med mig i tidningen, plötsligt framstår som en person som kränker och misskrediterar personer med funktionsnedsättning.

I den aktuella tidningsartikeln lades ord i min mun som jag absolut inte uttalat. Jag tog därför omgående kontakt med den aktuella journalisten för att få till en rättelse. Inte heller den rättelse som infördes i Bbl/AT (3/4) har tydligen lyckats bringa klarhet i vad jag sagt och inte sagt i ärendet (insändaren 5/4).

Jag ska här försöka beskriva grunderna för mitt beslut att vi inom Vård Omsorg inte skulle klara att ta över ansvaret för serveringsverksamheten vid utomhusbadet Krillan under sommaren 2012.

Vid en förvaltningschefsträff i början av mars berättade kultur- och fritidschefen, till min förvåning, att en verksamhet inom Vård Omsorg lovat att driva hela serveringsverksamheten vid Krillan under kommande sommarperiod.

Jag uttryckte omedelbart mitt tvivel om att detta skulle kunna vara möjligt, men lovade att kontrollera det hela och återkomma så snart som möjligt med besked. Detta för att Kultur Fritid skulle få möjlighet att snabbt ordna serveringsverksamheten på annat sätt.

Vid de genomgångar i förvaltningen som därefter gjordes kunde den ansvarige enhetschefen inte lämna någon ordentlig redovisning av hur serveringsverksamheten skulle bedrivas.

Dock framkom att man avsåg att servera glass, kaffebröd, smörgåsar, värmd mat (mikrougn) med mera mellan 10.30-18.00, alla dagar i veckan inklusive lördagar och söndagar under perioden 1 juni- 18 augusti.

Personalplaneringen gick bland annat ut på att olika personal från gång till gång – den personal som vid tillfället kunde frigöras – från de olika boendeenheterna, skulle komma in och hantera serveringsverksamheten vid Krillan. Detta skulle ske under veckans alla dagar, samtidigt som den ordinarie verksamheten vid de olika boendeenheterna riktade till personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar skulle bedrivas som vanligt.

I bemanningsplaneringen ingick vidare några sommarpraktikanter anvisade från Social Arbetsmarknad, den förvaltning som bland annat har ansvaret för kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder.

Serveringsverksamheten vid Krillan, riktad till de hundratals Köpingsbor som dagligen besöker badet under högsommaren, ställer stora krav på en riktig hantering utifrån gällande livsmedelslagstiftning. Att serveringen bedrivs i lokaler som iordningställs för verksamhet under del av året och då under den varmaste perioden gör inte saken enklare.

Vård Omsorg ansvarar inom det nu aktuella området för boende- och omvårdnadsinsatser samt dagverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det är i det här sammanhanget viktigt att veta att sommarperioden vid våra boendeenheter och andra verksamheter normalt sett bedrivs under de mest ”ansträngande” förhållanden sett ur personalsynpunkt. Så många som möjligt av ordinarie personal har semester och verksamheterna upprätthålls därför i förhållandevis hög grad av vikarier.

Att i ett sådant läge ta på sig en ytterligare verksamhet som skulle bedrivas hela dagarna inklusive lördagar och söndagar bedömdes som omöjligt. Det är inte rimligt att tänka sig att sommarvikarier, förutom att arbeta i den vanliga verksamheten, även skulle ansvara för livsmedelslagstiftning med mera på Krillan. Saken hade delvis varit i ett annat läge om det gällt en annan tidpunkt under året där några ur ordinarie personal kunnat avdelas för att svara för verksamheten.

Jag hopps att det nu blivit klarlagt att det var bristfällig planeringen och ansträngt personalläget under sommaren som låg till grund för beslutet och absolut inte något misstroende mot personer med funktionsnedsättning.

Köpings kommun

Göran Fagerberg, tf vård- och omsorgschef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons