Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ännu fler liv kan räddas

Annons

Landstinget Västmanland måste stärka den patientnära, kliniska forskningen. Landstingens och regionernas insatser är viktiga för att Sverige ska kunna uppnå regeringens mål att bli en ledande forskningsnation. Det behövs både en nationell strategi och höga ambitioner i varje landsting.

Medicinsk forskning är nyckeln till ökad kompetens, fler företag och förbättrad vård – både i det egna länet och i landet som helhet.

Enbart hjärtforskningen har bidragit till att skjuta upp eller förhindra uppskattningsvis 4 000 dödsfall i Västmanland under de senaste 30 åren. Under samma period motsvarar det samlade värdet av forskningen hela 22 miljarder kronor för Västmanland, mätt i hälsovinster och minskat produktionsbortfall.

I hela landet har hjärtforskningen bidragit till att skjuta upp eller förhindra minst 154 000 dödsfall, till ett samlat värde av 811 miljarder kronor, enligt en studie som Hjärt-lungfonden låtit Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi ta fram.

Det är tydligt att investeringar i medicinsk forskning räddar liv och är en samhällsekonomiskt god affär.

Sverige är det land i världen där läkemedelsindustrin står för störst andel av BNP och år 2010 var läkemedelsindustrin den näst viktigaste exportbranschen. När läkemedelsindustrin flyttar utomlands minskar Sveriges export- och skatteintäkter. En hög nivå på forskningen är en förutsättning för att forskningsintensiva företag ska vilja vara verksamma i Sverige, och avgörande för att vården i Västmanland ska hålla hög kvalitet.

Förutom ökad samverkan mellan vård, akademi och industri behövs det också samverkan mellan regioner och kliniker. Exempelvis krävs det tillräckliga patientunderlag för att kunna utföra kliniska studier, vilket inte finns inom alla regioner och landsting.

Om kliniker och regioner nätverkar och samordnar sina patientunderlag kan mer klinisk forskning utföras.

För att uppnå målet att bli en ledande forskningsnation behöver regeringen utforma en bred och långsiktig strategi för medicinsk forskning och dess användning. En del i strategin bör vara att stimulera och underlätta landstingens och regionernas stöd till den kliniska forskningen.

Men också landstinget Västmanlands egna ambitioner när det gäller satsningar på forskning är viktiga för att bidra till bättre hälsa, nya jobb och en växande ekonomi i länet.

Staffan Josephson

Generalsekreterare för Hjärt-lungfonden

Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare för Forska!Sverige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons